Energia elektryczna


Sektor publiczny

Jednostki sektora publicznego m.in. przedsiębiorstwa państwowe, agencje państwowe, samorządy i inne instytucje, zmieniając dostawcę prądu, mogą w najprostszy sposób zmniejszyć swoje wydatki. Istotnym odsetkiem w rachunkach instytucji publicznych są koszty za energię elektryczną. Instytucje publiczne mają teraz możliwość wyboru dostawcy prądu, taka sposobność sprzyja konkurencyjności ceny zamówienia. Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej trwa do 30 dni. Należy pamiętać, że zmiana dostawcy nie wiąże się z ryzykiem przerwania dostaw energii.

Czytaj więcej
Firmy

Zachęcamy Państwa do zmiany dostawcy energii elektrycznej. Pragniemy, aby firmy na Polskim rynku rozwijały się coraz lepiej. Rozumiemy obciążenia wysokimi kosztami prowadzenia działalności. Chcemy dziś pomóc Państwu i zmniejszyć wydatki związane z zużywaniem energii elektrycznej. Z każdym rokiem firmy stają się coraz bardziej skomputeryzowane, bez względu na profil działalności, a co za tym idzie koszty za prąd stają się coraz większe. Dzięki naszym usługom rachunki zmniejszą się od kilku do kilkunastu procent. Życzymy Państwu, aby pieniądze zaoszczędzone na energii elektrycznej przyczyniły się do rozwoju firmy. Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej trwa do 30 dni. Należy pamiętać, że zmiana dostawcy nie wiąże się z ryzykiem przerwania dostaw energii.

Czytaj więcej
Gospodarstwa rolne

Zmiana dostawcy prądu nie jest skomplikowana. Wielu Polaków już dowiedziało się o tym. Nasi specjaliści zajmą się najtrudniejszą stroną formalną. W dzisiejszych czasach gospodarstwa rolne stały się bardziej zmechanizowane. Aby nadążyć za gospodarką europejską i spełnić wszystkie wymogi ,w gospodarstwach rolnych muszą pojawiać się nowe technologie, maszyny, zabudowania. Dzięki dofinansowaniom wielu rolników unowocześniło swoje gospodarstwa. Nasi specjaliści chcą teraz pomóc Państwu obniżyć koszty za energię elektryczną. Niższe rachunki automatycznie przyniosą większe zyski i większą radość z korzystania z nowości technologicznych.

Czytaj więcej
Klienci indywidualni

Zmiana dostawcy energii pozwoli zmniejszyć rachunki za prąd od kilku do kilkunastu procent. Technologia idzie do przodu i my musimy nadążyć za nią. Dziś elektrycznie ogrzewamy mieszkania, wodę. Posiadamy wiele gadżetów zasilanych elektrycznie m.in. sprzęty AGD. Z roku na rok korzystamy z energii elektrycznej więcej, a więc już teraz warto pomyśleć jak sprawić, aby nasze rachunki za prąd były mniejsze. Zapraszamy do skorzystania z oferty naszej firmy i zawarcia umowy sprzedaży na korzystniejszych warunkach. Cieszmy się nowościami technologicznymi i nie martwmy się kosztami eksploatacyjnymi, ponieważ nasi wykwalifikowani przedstawiciele pomogą je Państwu zmniejszyć

Czytaj więcej

Pytania / FAQ


Kto może zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Sprzedawcę energii elektrycznej może zmienić każdy, zarówno osoba nieprowadząca działalności gospodarczej jak i firma. Pamiętaj aby przed podpisaniem umowy upewnić się do kiedy masz podpisaną umowę z obecnym sprzedawcą i poinformuj o tym naszego doradcę.

Dlaczego zmiana sprzedawcy energii elektrycznej się opłaca?

Doświadczenie w handlu energią pozwala nam kupować ją w bardzo atrakcyjnych cenach, do tego ponosimy niskie koszty własne, gdyż nie posiadamy przerośniętej i niewydolnej struktury administracyjnej. Bardzo szybko reagujemy również na wszystkie zmiany zachodzące na dynamicznym rynku energetycznym.

Czy zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest płatna?

Za sam proces zmiany sprzedawcy nie jest pobierana opłata. U niektórych sprzedawców mogą się pojawić opłaty aktywacyjne – Peria dla Firm nie pobiera opłaty za podłączenie.

Ile trwa zmiana sprzedawcy energii elektrycznej?

Termin zmiany sprzedawcy zależy od okresu wypowiedzenia i zobowiązania lojalnościowego, które wiążą Cię z obecnym sprzedawcą. Uwzględniając powyższe, Twoją aktualną umowę na sprzedaż energii wypowiemy z końcem wskazanego przez Ciebie okresu obowiązywania umowy zawartej z obecnym sprzedawcą.

Czy podczas zmiany sprzedawcy energii elektrycznej mogę zmienić taryfę?

Do umowy na sprzedaż energii elektrycznej możesz dołączyć wniosek o zmianę taryfy i mocy umownej. Wniosek ten wraz z wnioskiem o zmianę sprzedawcy zostanie przekazany do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) Pamiętaj, że decyzję o warunkach zmiany taryfy podejmuje OSD, nie zaś sprzedawca energii.

Czy zmiana sprzedawcy energii elektrycznej będzie skutkować przerwą w dostawie prądu?

Zmiana sprzedawcy nie ma żadnego wpływu na dostawy energii do odbiorcy, ponieważ zmienia się wyłącznie podmiot rozliczający zużycie energii. Dystrybutor, odpowiedzialny za dystrubucyję energii, jest z urzędu przypisany do danego regionu i przy zmianie sprzedawcy energii nie ulega zmianie.

Jakie rachunki otrzymam po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej?

Otrzymasz dwie oddzielne faktury. Jedną od Operatora Systemu Dystrybucyjnego z opłatą za dostarczenie energii oraz fakturę od sprzedawcy z opłatą za sprzedaż energii.

Definicje


Konkurencja na rynku energii elektrycznej

Już w 1997 roku Sejm przyjął ustawę Prawo energetyczne, co umożliwiło zmiany w sektorze energetycznym, zmierzające do jego przekształcenia w konkurencyjny rynek energii. Służyć ma temu demonopolizacja i rozdzielenie wytwarzania energii od jej przesyłu i sprzedaży. Od 1 lipca 2007 każdy odbiorca indywidualny (gospodarstwo domowe) uzyskał prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy.

Regulator, usługi regulowane

Na polskim rynku występuje wiele usług regulowanych. Doświadczenie pokazuje, że regulowanie niektórych usług sprzyja ich konkurencyjności i lepszej obsłudze Klienta. W wielu dziedzinach relacje miedzy sprzedawcą i kupującym oparte wyłącznie na zasadach kodeksu cywilnego są niewystarczająco zdefiniowane. I tak przykładowo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów reguluje zasady konkurencji na rynkach oraz zapewnia szczególne traktowanie konsumentów. Urząd Komunikacji Elektronicznej wpływa na rynek telekomunikacyjny. Specyficznym dla branży energetycznej jest Urząd Regulacji Energetyki (URE). Rolą URE jest między innymi promowanie konkurencji, regulowanie funkcjonowania rynku, nadzór nad bezpieczeństwem dostaw energii, zarządzanie koncesjami na działalność energetyczną i rozstrzyganie sporów związanych z działalnością energetyczną prowadzoną na podstawie koncesji.

OSD

Operator Systemu Dystrybucyjnego, w skrócie Dystrybutor energii elektrycznej. Odpowiada on za infrastrukturę przesyłową (linie przesyłowe, stacje transformatorowe oraz urządzenia pomiarowe) na danym terytorium w kraju. Na danym terenie wszystkich odbiorców obsługuje ten sam dystrybutor.

Zasada TPA

(ang. Third Party Access – dostęp trzeciej strony) Zasada dotyczy swobodnego dostępu stron trzecich do sieci energetycznych, zatem pomiędzy Klientem zużywającym energię elektryczną a Dystrybutorem może pojawić się „trzecia strona” - Sprzedawca energii. Demonopolizacja rynku umożliwia wybór i zmianę dostawcy energii, co sprzyja wyborowi najlepszego sprzedawcy i wpływa zarówno na obniżenie ceny jak i na zagwarantowanie stałej ceny w długim czasie. Ze względów technicznych odbiorcy energii elektrycznej nie mają możliwości zmiany dystrybutora.

PPE

Punkt Poboru Energii – punkt w sieci, w którym dokonywany jest pomiar energii elektrycznej. Każdy PPE posiada unikatowy numer identyfikacyjny nadany przez OSD i numer ten może być podawany na fakturze za usługi kompleksowe (dystrybucja i sprzedaż energii) lub za usługi dystrybucji.

Licznik, układ pomiarowy

Z punktem poboru energii (PPE) jest jednoznacznie skojarzony układ pomiarowo-rozliczeniowy, potocznie zwany licznikiem. Licznik także ma swój numer identyfikacyjny lecz nie należy utożsamiać PPE z licznikiem, choćby ze względu na możliwość wymiany licznika przez OSD (wymiana z powodu usterki, wymiana na nowocześniejszy).

ul. Tomasza Zana 11A,
20-601 Lublin

Email: bok@peria.pl

Telefon: 1234567 88

Back To Top